AKTUÁLNĚ

Pozvánka na konferenci a její harmonogram

Pozvánka na konfrerenci Vážené dámy a pánové, dovolte nám, abychom vás pozvali na již VI. ročník…

Číst více

Pozvánka na workshop

Pozvánka na workshop Vážené dámy a pánové, dovolte nám, abychom vás pozvali na workshop na téma…

Číst více

Advokátní deník:

Konference o odškodňování újmy na zdraví proběhla v online režimu

Číst více

Zpráva o konferenci 9.10.2020 + FOTO

Zpráva z konference na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví – V.“ Dne 9.…

Číst více

Konference – upřesnění a online stream

Přihlašovací údaje ke konferenci Aktuální trendy v odškodňování újmy – V.   Vážené a milé…

Číst více

Aktuální informace ke konferenci

Zabýváte se problematickou odškodnění? Jste rádi on line? Byli jste na našich minulých ročnících?…

Číst více

DOPIS ČLENKÁM

Vážené a milé kolegyně, předem e-mailu vás srdečně zdravím opětovně v turbulentní době a informuji…

Číst více

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci Vážené dámy a pánové, dovolte nám, abychom vás pozvali na již V. ročník…

Číst více

DOPIS ČLENKÁM

Milé kolegyně, dovoluji si vás srdečně pozdravit již v letním období s tím, že bych vás ráda…

Číst více

O NÁS

České sdružení žen právniček je zapsaným spolkem žen právniček, který byl založen z podnětu Evropského sdružení žen právniček (European Women Lawyer’s Association, www.ewla.org) dne 14.5.2004 v Praze na zakládající konferenci, které se zúčastnily renomované právničky členských států EU a zejména paní Cherrie Booth Blair.

Sdružuje právničky ze všech oborů práva, to je soudkyně, advokátky, notářky, státní zástupkyně, podnikové právničky a také studentky práv. Cíle tohoto sdružení jsou vyjádřeny v programovém prohlášení, které je uvedeno dále a které spočívá především ve snaze zvýšit právní vědomí občanů a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem své profese.

Členská základna se od založení sdružení rozrostla a konečný počet se stále mění.

Sdružení pracuje na úsecích práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního a práva duševního a průmyslového vlastnictví. Sdružení úzce spolupracuje s obdobnými sdruženími žen právniček v členských státech EU.

Programem sdružení je připojení se k mezinárodními programu Evropského sdružení žen právniček tím, že se bude podílet na jejich akcích, jejichž cílem je přispět ke zkvalitnění veškerých oblastí práva jak na úrovni členských zemí tak i práva evropského.

Dále si klade za cíl aktivně se podílet na tvorbě práva vnitrostátního. Za tím účelem vyvíjí iniciativu z podnětu svých členek, které přispějí ke zkvalitnění legislativy v jednotlivých právních odvětvích.

Konečně posledním významným úkolem jeho programu je působení na poli prevence, zejména potírání negativních jevů ve společnosti, mající za následek morální úpadek ve vztazích rodinných, občanských, pracovních, obchodních apod.

Sdružení bylo založeno těmito zakládajícími členkami:

 • Adamcová Eva, JUDr., soudkyně MS Praha
 • Bínová Pavlína, Ing., právní asistentka Assinfort, Praha
 • Boubínová Božena, JUDr., advokátka, Žatec
 • Buzková Petra, JUDr., ministryně školství, poslankyně parlamentu ČR
 • Cilínková Marie, JUDr., advokátka, Praha
 • Doležalová Martina, JUDr., advokátka, Praha
 • Genčiová Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Guluškinová Kateřina, JUDr., ředitelka odboru pro občanství MV ČR
 • Háková Daniela, JUDr., advokátka Praha
 • Hráská Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Jermanová Iva, Mgr., advokátka, Praha
 • Juškevič Aleftina, konkurzní správkyně, Baškirská rep.
 • Klenovská Marta, JUDr., advokátka, Chomutov
 • Kloučková Světlana, JUDr., státní zástupkyně NSZ
 • Kociánová Lucie, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Kořínková Klára, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Lastovecká Dagmar, JUDr., soudkyně Ústavního soudu Brno
 • Linhartová Monika, JUDr., advokátka, Praha
 • Machová Jitka, JUDr., vedoucí odboru ČAK, Praha
 • Marynková Lenka, Mgr., advokátní koncipientka, Praha
 • Millerová Ivana, JUDr., odborná asistentka PF UK Praha, podnikatelka
 • Nechanická Pavla, JUDr., advokátka Praha
 • Novotná Irena, studentka PF UK
 • Olmrová-Nykodýmová Petra, Mgr., advokátka, Praha
 • Papežová Ivana, JUDr., advokátka, Praha
 • Rutland Monika, JUDr., advokátka, Praha
 • Schneeweisová Sylvie, JUDr., advokátka Praha, Brusel
 • Vodičková Marie, JUDr., předsedkyně Fondu ohrožených dětí
 • Vomelová Jana, JUDr., právnička Kanceláře prezidenta republiky

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Prezidentka

 • JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., advokátka

Místopředsedkyně

 • JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČR
 • Mgr. Iva Jermanová, advokátka
 • JUDr. Ivana Regula Matějů, právnička EGAP
 • JUDr. Violeta Jiráčková, advokátka

Revizorka

 • JUDr. Božena Boubínová, advokátka

HISTORIE

Důležité dokumenty

ČLENSTVÍ - PŘIHLÁŠKA

Členkou se může stát žena – právnička či studentka práv, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení a zaplatí členský příspěvek ve výši 1.500 Kč ročně. Studentky 500 Kč ročně. Bankovní spojení: Účet u ČSOB, a.s, číslo účtu: 237063384/0300.

 

KONTAKT