Pozvánka na konferenci

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na celodenní konferenci na téma „Děti, práce, rodina“, která proběhne dne

25. května 2023 od 9:00 hod. do 16:00 hod,

na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na adrese nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1.

Chcete se seznat co nejvíce z aktuální judikatury Ústavního soudu ohledně úpravy práv dětí? Zajímá Vás, jaký vliv bude mít novela zákoníku práce, která upravuje větší flexibilitu pro rodiče a pečující? Víte, jak skloubit mateřskou a rodičovskou dovolenou s pracovními povinnostmi? Zajímá Vás téma dětí pracujících ve filmovém průmyslu? Zajímá Vás téma výjezdů a zájezdů dětí do zahraničí z pohledu rodiče či školy? Pokud ano, přijďte, jste srdečně zváni.

Svou účast již potvrdili:

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, který se dlouhodobě věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces, kdy v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou.

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., zakládající partnerka advokátní kanceláře Randl Partners se během své právní praxe zaměřené výhradně na pracovní právo setkala snad se všemi oblastmi tohoto odvětví. Zejména se však specializuje na oblast kolektivního vyjednávání, přechodu práv a povinností, dočasného přidělování zaměstnanců a personalistiku

JUDr. Eva Janečková se specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih. Vystudovala rovněž historii.

JUDr. Věra Novotná, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva. Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členkou Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Je autorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

PhDr. Pavel Skácelík, bývalý místopředseda Rady vlády ČR pro BOZP. Zastupoval ČR jako člen Poradního výboru pro BOZP při Evropské komisi EU, byl členem správní rady Evropské agentury pro BOZP v Bilbau. Dále pracoval jako svazový inspektor BOZP při ČMOS pracovníků školství. Na ústředí České školní inspekce připravoval metodiku pro inspekční a kontrolní pracovníky a je členem odborných komisí při MŠMT ČR pro oblast BOZP. V současné době poskytuje služby pro školy a školská zařízení. Je spoluautorem několika knih a dalších publikací.

Časový harmonogram bude následující:

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 10:00 JUDr. Jaromír Jirsa přináší nekonečnou a zcela aktuální judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k ochraně práv dětí od útlého věku po věk vysokoškolský

10:00 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:00 JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. přednáší na téma novely zákoníku práce.

„Novela zákoníku práce připravuje větší flexibilitu pro rodiče a pečující. Co bude jejím obsahem a je to vše co měla česká republika učinit v souladu se harmonizací evropských směrnic bude předmětem této části vystoupení.

Žádost o úpravu pracovní doby – nově

Homeoffice – nově

Co bychom měli ještě do budoucna naplnit, abychom byli plně eurokomforní“

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:00 JUDr. Eva Janečková přednáší na téma mateřské a rodičovské dovolené z pohledu pracovního práva a zaměstnávání matek malých dětí, včetně chystaných změn zákoníku práce.

„Kolem čerpání mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnávání matek malých dětí se stále vznáší řada otázek. Je zaměstnankyně povinna čerpat mateřskou dovolenou? Jak je to s nástupem na rodičovskou dovolenou a určováním její délky? Jaká jsou největší úskalí návratu zaměstnankyně z rodičovské dovolené? Do této problematiky přináší nové prvky i novela zákoníku práce.“

12:00 – 13:00 Diskuse, oběd

13:00 – 13:45 JUDr. Věra Novotná přednáší na téma otázek spojených s prací dětí ve filmovém či televizním průmyslu

13:45 – 14:00 Coffee break

14:00 – 14:45 Pavel Skácelík přednáší na téma problematiky spojené s výjezdy dětí mladších i starších do zahraničí

14:45 – 16:00 Diskuse a Coffee break

16:00 Ukončení konference

Rezervujte si, prosím, tento den v kalendáři.

Poplatek za účast na konferenci činí 1.500 Kč pro nečleny, pro členky CWLA je konference zdarma.

Výše uvedený poplatek je splatný do 17.5.2023 na číslo účtu 123-9336630277/0100. Do informace příjemce uveďte své jméno a e-mailové spojení.

Těšíme se na Vás!

Česká asociace právniček, z.s.

Organizační zajištění konference:

Česká asociace právniček, z.s. www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20560
Se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 22833329 Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., LL.M.; info@ewla.cz

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.

Přihláška