Pozvánka na konferenci

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na již V. ročník konference pořádané Českou asociací právniček, z.s. s názvem „Aktuální trendy v odškodňování újmy – V.“, která se bude konat

9. října 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

pod záštitou České advokátní komory v prozatímních prostorách České advokátní komory, Myslíkova 258/8, Praha 2, 120 00, v aule v suterénu.

Účast potvrdili:

  • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, který vystoupí s příspěvkem „Ústavní soud – aktuálně k odčinění újmy na zdraví a pozůstalých“, a nepochybně bude věnovat malý exkurz tématu Covid-19, např. rozhodnutí Pl ÚS 8/2020, kde byl zpravodajem a které se týkalo odmítnutí ústavní stížnosti směřující proti usnesení Vlády o nařízení nouzového stavu.
  • JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., uznávaný expert na zdravotnické právo, kterému se povedlo uspět u Městského soudu v Praze se žalobou na nezákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k onemocnění Covid-19, která byla jako nezákonná zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020 č.j. 14 A 41/2020, ale který nás v rámci svého vystoupení seznámí s tématem, který nazval: „Problémy s dostupností hrazené péče, léčiv a zdravotnických prostředků: prostor pro škodní odpovědnost?“
  • JUDr. Martin Mikyska, který nás seznámí s aktualitami a obsáhlou novelou zákoníku práce, který pro svůj příspěvek vybral název: „Odškodnění za újmu na zdraví v občanském a pracovním právu v měnícím se čase (srovnání, vzájemné inspirace)“.
  • JUDr. Klára Dvořáková, autorka zákonu lex voucher, která vystoupí s příspěvkem, týkajícím se nároku zákazníků vůči cestovním kancelářím s názvem „Nároky zákazníků vůči cestovním kancelářím aneb nejen o lex voucher“.
  • JUDr. Michal Ryška, soudce Krajského soudu v Brně, který nás seznámí s judikaturou a příspěvek nazval: „Náhrada újmy sekundárních obětí“.

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.

Poplatek za konferenci činí 1.000 Kč pro členky CWLA, pro nečleny 1.500 Kč.

Poplatek je splatný do 1. října 2020 s poznámkou jména a adresy na číslo účtu: 237063384/0300.

Těšíme se na vás!

Česká asociace právniček z.s.

Organizační zajištění konference:
Česká asociace právniček, z.s.
www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 20560
se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 22833329
Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, PhD.
info@ewla.cz

Přihlašovací formulář

Pozvánka ve formátu .pdf ke stažení ZDE.

Členka – 1.000 Kč, nečlen – 1.500 Kč.