Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Finančního analytického úřadu pozvat na prezenční seminář organizovaný Radou Evropy: „Povinnosti advokátů a notářů dle AML zákona se zaměřením na kontrolu klienta a podávání oznámení o podezřelých obchodech“, který se uskuteční dne 15. 11. 2022 v Praze.

Seminář je určený pro advokáty a notáře, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Cílem připravovaného semináře je představit rizika praní špinavých peněz, kterým jsou advokáti a notáři při své činnosti vystaveni, a seznámit účastníky s povinnostmi, které jim z aktuálně platného a účinného AML zákona vyplývají, a to se zaměřením na provádění jednotlivých kroků kontroly klienta a podávání oznámení o podezřelých obchodech.

Seminář je součástí projektu s názvem „Zvyšování efektivity režimu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice“. Tento projekt je pod záštitou Evropské komise realizován Radou Evropy. Jeho účelem je pomoci České republice s odstraněním nedostatků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Rada Evropy v rámci tohoto projektu připravila a následně České republice poskytla nově vytvořený technický dokument nazvaný „Guidelines for lawyers and notaries in Czech Republic on conducting Customer Due Diligence and reporting suspicious transactions“. Právě tento dokument bude v rámci semináře prezentován.

Datum konání: 15. listopadu 2022

Místo konání: Radisson Blu Hotel PragueAuthentic Conference Room, Žitná 561/8, Praha 2

Informace:

  • Účast je zdarma
  • Seminář probíhá v anglickém jazyce, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno
  • Registrace do pátku 11. listopadu 2022 na e-mailu martina.chrastkova@fau.mfcr.cz s uvedením jména a příjmení, pracovní pozice a e-mailu
  • Počet míst omezen

V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat na tomto e-mailu nebo na níže uvedených telefonních číslech.

S pozdravem

Mgr. Martina Chrástková

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD | FINANCIAL ANALYTICAL OFFICE

Finanční zpravodajská jednotka ČR | Financial Intelligence Unit of the Czech Republic
Tel.: | Phone: +420 257 044 533
Mobil: |Mobile: +420 704 859 374
P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21  Praha 1
www.financnianalytickyurad.cz

Program ve formátu PDF ke stažení ZDE.