Pozvánka na workshop

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na workshop na téma „Aspekty právní úpravy exekučního řízení“ pořádaný Českou asociací právniček, z.s. ve spolupráci s JUDr. Ing. Martinem Štikou, který se bude konat

  1. května 2021 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Workshop proběhne pod vedením JUDr. Ing. Martina Štiky, působícím jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Současně je doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem odborné právní monografie Exekuce v Praxi, která vyšla v roce 2021 u Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.  Dále je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Účastníci workshopu budou seznámeni s aspekty právní úpravy exekučního řízení. Nastíněn bude moderní přístup k vymáhání exekucí (elektronizace řízení a součinností, mobiliární exekuce, tradiční i netradiční způsoby zjišťování a postihování majetku povinného. Součástí výkladu bude podrobný právní rozbor nového procesního institutu, kterým je chráněný účet a jehož účinnost je ke dni 1.7.2021. Nebude rovněž opomenuta omezující úprava tzv. lex COVID justice III. Závěr workshopu bude věnován problematice vymáhání výživného.

 

 

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.

Poplatek za workshop činí 600 Kč.

Poplatek je splatný do 14. května 2021 s poznámkou jména, IČ, je-li přiděleno, a fakturační adresy, emailového spojení na číslo účtu: 237063384/0300.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci workshop proběhne online na platformě MS Teams. Přihlašovací údaje vám zašleme nejpozději 19. května 2021 na vámi uvedenou emailovou adresu.

Těšíme se na vás

Česká asociace právniček z.s.

Organizační zajištění konference:
Česká asociace právniček, z.s.
www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 20560
se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 22833329
Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, PhD.
info@ewla.cz

Přihlašovací formulář

Pozvánka ve formátu .pdf ke stažení ZDE.