Milé kolegyně,

dovoluji si vás srdečně pozdravit již v letním období s tím, že bych vás ráda informovala o tom, co bylo v době, kdy jsme se nemohli společně setkávat, učiněno a kam dále směřujeme.

Předně jsme zprovoznili nové webové stránky naší asociace www.cwla.cz, předpokládáme, že budou pro vás uživatelsky příjemnější, bude možné rovněž oslovit i jiné vaše kolegyně, aby se staly členkami zapsaného spolku a zejména bude možné, abyste se prostřednictvím webových stránek přihlašovali na akce, které bude EWLA pořádat.

Bohužel se neuskutečnilo lyžování na Kaprunu, které bude přesunuto na jiný termín, a proto bych nadále vedla v patrnosti, že pravidla FIS a mediaci ve sportu určitě nevynecháme a budeme vás všechny o termínu včas informovat.

Dne 9.10.2020 nás čeká 5. ročník konference na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy“, na které vystoupí soudci, advokáti a právníci. Účast potvrdil JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, který nás bude informovat o aktuální judikatuře v odškodňování újmy. Dále účast potvrdil uznávaný expert na zdravotnického právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., kterému se povedlo uspět u Městského soudu v Praze v případě žaloby na nezákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k onemocnění Covid-19. Dále účast potvrdil JUDr. Martin Mikyska, který nás seznámí s aktualitami a obsáhlou novelou Zákoníku práce, zejména v oblasti odškodňování újmy. Účast potvrdila i JUDr. Klára Dvořáková, autorka zákonu lex voucher, která vystoupí s příspěvkem, týkajícím se nároku zákazníků vůči cestovním kancelářím. Rovněž potvrdil účast JUDr. Michal Ryška, soudce Krajského soudu v Brně, který nás seznámí s judikaturou, týkající se náhradu újmy sekundárních obětí.

Konference se uskuteční 9. října 2020 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

9. října od 15:30 hod. proběhne členská schůze a večer od 19:00 hod. nás čeká představení „Cikáni jdou do nebe“ v divadle Bez zábradlí, kdy se můžeme těšit na podmanivé melodie a temperamentní tance s Jitkou Čvančarovou v hlavní roli.

Již se můžete přihlašovat, a to jak na konferenci, tak na večerní program zvlášť. Poplatek za konferenci činí 1.000 Kč, a to včetně účasti na divadelním představení.

Pokud by se někdo představení nezúčastnil a účastnil by se jako členka, která zaplatila členský příspěvek za rok 2020, konference, zůstávala by k úhradě pouze částka 500 Kč.

Protože doba si vyžádala i setkávání se prostřednictvím virtuálních místností, tak máme založenou virtuální místnost na adrese: https://meet.jit.si/CWLA, kde se můžeme setkávat.

Přeji vám krásné léto a prosím, abyste se přihlašovaly(i) na konferenci na www.cwla.cz a zároveň tímto sděluji platební údaje pro veškeré platby:

1. Členský příspěvek ve výši 1.500 Kč za rok 2020 prosíme ty, které dosud neuhradily, s udáním jména a roku 2020 na číslo účtu CWLA 237063384/0300;

2. Poplatek za konferenci ve výši 1.000 Kč uhraďte rovněž s poznámkou jména a adresy na číslo účtu CWLA 237063384/0300

Přeji vám krásné letní časy a budu se těšit na setkání

 

 

V Praze dne 30. června 2020

za CWLA
Klára Kořínková

Přihláška

Členka – konference a představení 1.000 Kč; pouze konference 500 Kč; pouze představení 500 Kč.

Nečlen – konference a představení 1.500 Kč; pouze konference 1000 Kč; pouze představení 500 Kč.

 

[fluentform id=“4″]