Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Vážené dámy a pánové,

srdečně vás zveme na 8. ročník konference s názvem

„Aktuální trendy v odškodňování újmy – VIII.“

1. prosince 2023 od 9:00 hod. do 16:00 hod,

na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na adrese nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1.

 

Zajímají vás aktuální trendy v odškodňování újmy? Chcete se seznámit s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu? Zajímají vás rozdílnosti v odškodňování dle speciálních zákonů?

Jedná se o zcela mimořádnou akci, která zprostředkuje posluchačům nejenom názor přednášejícího, ale i možnost diskuse. Neváhejte a přihlašujte se, neboť kapacita sálu je omezena.

Účast na konferenci přislíbili:

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu, který nás seznámí s výběrem aktuální judikatury Ústavního soudu ČR

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu, který nás seznámí s výběrem aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., katedra občanského a pracovního práva PF UPOL, který nás seznámí s výběrem aktuální judikatury v oblasti náhrady škody

JUDr. Martin Mikyska, advokát a znalec, který nás seznámí s rozdílnými přístupy v odškodňování v právním režimu aplikace občanského zákoníku, zákoníku práce, zákona o příslušnících bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, státních zaměstnanců.

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:45 JUDr. Jaromír Jirsa přednáší na téma průřez aktuální judikaturou Ústavního soudu.

9:45 – 10:00 Coffee break

10:00 – 10:45 JUDr. Petr Vojtek přednáší na téma průřez aktuální judikaturou Nejvyššího soudu.

10:45 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. přednáší na téma vybrané judikatury k náhradě škody

11:45 – 12:30 Diskuse

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:45 JUDr. Martin Mikyska přednáší na téma rozdílného přístupy v odškodňování – 1. část

13:45 – 14:00 Coffee break

14:00 – 14:45 JUDr. Martin Mikyska přednáší na téma rozdílného přístupu v odškodňování – 2. část

14:45 – 16:00 Diskuse a Coffee break

16:00 Ukončení konference

 

Těšíme se na Vás!

 

Česká asociace právniček, z.s.

 

Poplatek na konferenci činí 2.500 Kč pro nečleny.

Členkám CWLA je poskytována sleva; poplatek pro členky činí 1.500 Kč.

 

Poplatek je splatný do 30. listopadu 2023 na účet: 123-9336630277/0100. V poznámce uveďte své jméno.

 

Organizační zajištění konference:

Česká asociace právniček, z.s.
www.cwla.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20560 Se sídlem Bolzanova 1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 22833329
Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., LL.M.; info@ewla.cz